Doctors

Dr Arti M Patel – Female, GP

MB ChB MRCGP (University of Glasgow 1986)

Dr Shivesh Kumar Sinha – Male, GP

MBBS MRCGP DLO DOHNS MRCS

Dr Tamilarasi Sekaran – Female, GP

MBBS MRCGP FRACGP DGO